OCTAPLEX
Laboratorio

BAGO
Drogas

Factores de Coagulación
Clases Terapéuticas

Sangre: Antihemofílicos
Información farmacológica